Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται σε όλες τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών από την SC MODAONE S.R.L (Εφεξής KALAPOD.GR) μέσα από το εικονικό κατάστημα www.kalapod.gr.

Ο νόμος που εφαρμόζεται στο συμφωνητικό θα είναι αυτός του Ρουμάνικου κράτους.

Αυτό το τμήμα ορίζει κάθε σύμβαση με την οποία ο πωλητής, KALAPOD.GR, μεταβιβάζει ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει την κυριότητα των εμπορευμάτων στον καταναλωτή και ο καταναλωτής καταβάλλει ή αναλαμβάνει να καταβάλει το τίμημα αυτής.

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας αποτελεί αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων που αναφέρονται παρακάτω.

Οι παρακάτω διατάξεις αντιπροσωπεύουν τους όρους και προϋποθέσεις της KALAPOD.GR.

Σε περίπτωση που μας ενημερώσετε, πριν την επικύρωση της συμφωνίας (έλεγχος παραγγελίας) ότι ζητάτε αποστολή πριν ή σε διαφορετική ημερομηνία κατά την άποψη σας, παρακαλούμε να μην ολοκληρώσετε μια παραγγελία, το KALAPOD.GR δεν φέρει ευθύνη για παραδόσεις σε καθορισμένες ημερομηνίες παρά μόνο εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην σύμβαση.

Για να έχει επιπλέον πρόσβαση ο ιστοχώρος προς εσας απαιτείτε ρητή η συγκατάθεση σας ρητώς και εν γνώσει σας σχετικά με την αποδοχή των συμβατικών όρων και προϋποθέσεων της συμφωνίας που απαιτεί υποχρεώσεις από μέρους σας.

Επίσης ολοκληρώνοντας μια παραγγελία σε αυτόν τον ιστοχώρο αποδέχεστε ρητά ότι η παραγγελία συνεπάγεται υποχρέωση καταβολης απευθείας προς τον πωλητή KALAPOD.GR

1 . Προοίμιο

Αγοραστής - φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα που κάνει ένα λογαριασμό στο site και τοποθετεί μια παραγγελία που επιβεβαιώνεται από τον πωλητή.

Πωλητής - SC MODAONE S.R.L, με έδρα το Sat Gura Ocnitei, Comuna Gura Ocnitei, strada Nisipuri, nr. 2D, Dambovita, Romania, με CUI: 45836708, αριθμός εμπορικού μητρώου: J15/437/2022, με λογαριασμό RO97BTRLEURCRT0641746101 στην τράπεζα TRANSILVANIA BANK.

Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στην ενότητα "Σχετικά με εμάς".

Παραγγελία – Ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που εμφανίζεται ως μια μορφή επικοινωνίας μεταξύ του KALAPOD.GR και του αγοραστή, από το οποίο το KALAPOD.GR συμφωνεί να αποστείλει τα προϊόντα και ο αγοραστής συμφωνεί να καταβάλει το αντίτιμο τους.

Προϊόντα – υπηρεσίες οι οποίες θα παρασχεθούν από το KALAPOD.GR προς τον αγοραστή με βάση την συμφωνία. Συμφώνια – Μια παραγγελία ολοκληρωμένη προς τον πωλητή.

2. Πληροφορίες για το προϊόν

Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω του site www.KALAPOD.gr είναι καινούργια και αποστέλονται μαζι με την απόδειξη αγοράς όπως απαιτείται από το νόμο.

Το kalapod.gr μπορεί να δημοσιεύσει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή / και υπηρεσίες ή / και τις προσφορές που ασκείται από αυτό ή από οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος με το οποίο έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος και εντός ορίου του αποθέματος.

Τα προϊόντα προσφέρονται σε συμμόρφωση με την παρούσα σύμβαση και εντός ορίου αποθέματος.

Για αυτό το λόγο το kalapod.gr έχει το δικαίωμα να μην αποστείλει μια παραγγελία αν το προϊόν δεν υπάρχει στο απόθεμα του καταστήματος, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις παράδοσης ή για ανεξάρτητους λόγους του KALAPOD.gr.

Όλες οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τα διαθέσιμα προϊόντα στην ιστοσελίδα (παρουσιάσεις εικόνων / δυναμική / multimedia / κλπ) εκπροσωπούν μια πληροφορία για τον πελάτη από τον πωλητή η οποία χρησιμοποιείται επίσης για την παρουσίαση.

Οι τιμές που εμφανίζονται στην ιστοσελιδα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ (24% της αξίας του προϊόντος).

Η τιμή αγοράς που θα είναι τυπωμένη στο τιμολόγιο θα είναι η ίδια όπως εμφανίζεται στην ιστοσελίδα κατά την παραγγελία.

Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να καταβάλει και τις πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου κτλ οι οποίες θα προστεθούν στην τιμή κόστους των προϊόντων (Δείτε το Κεφάλαιο 6 "Παράδοση")

Το κόστος της χρησιμοποίησης των μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως για τη σύναψη της σύμβασης είναι αποκλειστικά δική σας.

Επίσης, σε περίπτωση πληρωμών μέσω διαδυκτίου ο πωλητής δεν είναι / δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο κόστος που βαρύνει τον αγοραστή, που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε αμοιβές ή κόμιστρα για την μετατροπή νομίσματος εαν το νόμισμα παράδοσης διαφέρει.

Την ευθύνη για την συγκεκριμένη δράση φέρει μόνο ο αγοραστής.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές των προϊόντων που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα, χωρίς προειδοποίηση.

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ότι η τιμή πληρωμής της παραγγελίας σας δεν θα αλλάξει μετά την επιβεβαίωση της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου που ορίσατε κατά την εγγραφή σας.

Το kalapod.gr παρέχει εγγύηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά χωρίς όριο στην λειτουργία της ιστοσελιδας, πληροφορίες, την ακρίβεια των περιγραφών, την ενημέρωση του περιεχομένου, τα προϊόντα στην ιστοσελίδα και την καταλληλότητά τους για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Ο αγοραστής συμφωνεί ρητά ότι η χρήση της ιστοσελίδας και η αγορά προϊόντων γίνετε με δική του ευθύνη.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν διαφορές μεταξύ των χρωμάτων που εμφανίζονται στην οθόνη σας και το προϊόν ή αποκλίσεις σχετικά με τα προϊόντα μέτρηση / μέγεθος, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.

3. Νομική εγγύηση συμμόρφωσης των προϊόντων

Για όλα τα προϊόντα που πωλούνται από την ιστοσελίδα μας υπάρχει εγγύηση συμμόρφωσης, όπως απαιτείται από το νόμο.

Η εγγύηση συμμόρφωσης που προβλέπεται από KALAPOD.gr (συμπεριλαμβανομένων των κρυμμένων ελαττωμάτων) ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία, η εμπορική εγγύηση δίνεται για 30 ημέρες και υπολογίζεται από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος.

Δεν μπορεί να γίνει επίκληση του τεκμηρίου της έλλειψης συμμόρφωσης, όταν:

Είναι ασυμβίβαστη με την φύση του προϊόντος - αυτό συμβαίνει γενικά στην περίπτωση των προϊόντων των οποίων η διάρκεια ζωής είναι μικρότερη από 6 μήνες,

Είναι ασυμβίβαστη με τη φύση της έλλειψης συμμόρφωσης - η έλλειψη συμμόρφωσης οφείλεται σε κακή χρήση του προϊόντος από τον καταναλωτή ή την φυσιολογική φθορά του προϊόντος (π.χ. παπούτσια).

Τα προϊόντα που πωλούνται από την KALAPOD.GR είναι καινούργια και προέρχονται από εγκεκριμένες πηγές κάθε κατασκευαστή.

Συμβατικά εθελοντική εγγύηση μπορεί να παρέχεται μόνο εάν ο κατασκευαστής προσφέρει μια τέτοια εμπορική εγγύηση.

Σε καμία περίπτωση τα δικαιώματα των καταναλωτών δεν επηρεάζονται από την ύπαρξη ή όχι μιας συμβατικής εμπορικής εγγύησης.

'Αν είστε φυσικό πρόσωπο, σας υπενθυμίζουμε τα διακαιώματα σας ώς καταναλωτής σύμφωνα με τον νόμο nr. 449/2003, ιδιαίτερα το άρθρο 9-14, συγκεκριμένα:

«'Αρθρο 9 - Ο πωλητής ευθύνεται έναντι του καταναλωτή για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης των υφιστάμενων κατά το χρόνο που τα προϊόντα έχουν παραδοθεί.

'Αρθρο 10 - Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να απαιτήσει από τον πωλητή να συμμορφώσει το προϊόν, χωρίς χρέωση, με επισκευή ή αντικατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 11, ή να λάβει την κατάλληλη έκπτωση ή υπαναχώρηση από τη σύμβαση βάση των άρθρων 13 και 14.

'Αρθρο 11 - (1) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επισκευή προϊόντος ή έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος, σε κάθε περίπτωση, χωρίς επιβάρυνση, εκτός αν το μέγεθος είναι δυσανάλογο.

(2) Η επανόρθωση θεωρείται δυσανάλογη εάν συνεπάγετε για τον πωλητή παράλογο κόστος σχετικά με την επιδιόρθωση, λαμβάνοντας υπόψη:

Η αξία που είχαν τα προϊόντα εάν δεν υπήρχε έλλειψη συμμόρφωσης

- Η σημασία της έλλειψης συμμόρφωσης

-Εάν άλλη επιδιόρθωση θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς σημαντική ενόχληση του καταναλωτή.

(3) Η επανόρθωση θεωρείται αδύνατη αν ο πωλητής δεν μπορεί να προσφέρει τα ίδια προϊόντα ή ανταλλακτικά για την επισκευή, συμπεριλαμβανομένης της λόγω έλλειψης εξοπλισμού ή της σχετικής τεχνολογίας.

(4) Οποιαδήποτε επισκευή ή αντικατάσταση των προϊόντων θα γίνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που έχει συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ του πωλητή και του καταναλωτή, και χωρίς σημαντική ενόχληση του καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των προϊόντων και της τάξης ζήτησης για τα προϊόντα. Το χρονικό διάστημα δεν υπερβαίνει τις 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ο αγοραστής έχει ενημερώσει τον πωλητή την έλλειψη συμμόρφωσης του προϊόντος.

(5) Κατά την επισκευή του προϊόντος, θα πρέπει να τοποθετηθούν μόνο καινούργια τμήματα.

'Αρθρο 12- Η έννοια χώρις κόστος, που παρέχεται στα άρθρα 10 και 11 καλύπτει όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για να συμμορφωθούν τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των ταχυδρομικών τελών, το χειρισμό, τη διάγνωση, την τεχνογνωσία, την αποσυναρμολόγηση, την εγκατάσταση, την εργασία, τα υλικά και τις συσκευασίες που χρησιμοποιούνται.

'Αρθρο 13 - Ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει προσήκουσα μείωση του τιμήματος ή να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

-Εάν δεν λάβει ούτε επισκευή ούτε αντικατάσταση του προϊόντος

- Αν ο πωλητής δεν έχει λάβει την επανόρθωση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος

-Αν ο πωλητής δεν έχει λάβει μέτρα αποκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. (4) χωρίς σημαντική ενόχληση του καταναλωτή.

'Αρθρο 14 - Ο καταναλωτής δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει λύση της σύμβασης εάν η έλλειψη συμμόρφωσης είναι ασήμαντη. »

4. Παραγγελία

Ο αγοραστής μπορεί να τοποθετήσει παραγγελίες στον ιστότοπο προσθέτοντας το επιθυμητό εμπόρευμα μέσα στο καλάθι, ολοκληρώνοντας την παργγελία διαλέγοντας μια από της μεθόδους πληρωμής που αναφέρονται ρητά. Από την στιγμή της προσθήκης στο καλάθι ένα προϊόν είναι διαθέσιμο στο μέγεθος που υπάρχει στο απόθεμα. Προσθέτοντας ένα προϊόν στο καλάθι αγορών χωρίς την ολοκλήρωση της παραγγελίας δεν συνεπάγεται κράτηση του προϊόντος.

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο αγοραστής συμφωνεί ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται από την αναγκαία διαδικασία της αγοράς είναι ακριβή, πλήρη και αληθή μέχρι την ημερομηνία της παραγγελίας.

Μπορείτε να επωφεληθείτε από την ΔΩΡΕΑΜ ΠΑΡΑΔΟΣΗ οπουδήποτε στη χώρα σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ τουλάχιστον 49 €.

Η kalapod.gr θα σας παρέχει τις ακόλουθες μεθόδους παράδοσης:

Παράδοση Ελλάδα - Δωρεάν αποστολή για μεγαλύτερες παραγγελίες ανω των 49 €.

Παράδοση Νησιά - Δωρεάν αποστολή για μεγαλύτερες παραγγελίες ανω των 49 €. Η παράδοση στα νησιά μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από την παράδοση στις πόλεις.

Πώς μπορώ να λάβω την παραγγελία και σε πόσο καιρό;

Η παραγγελία σας θα παραδοθεί μόνο με courier το συντομότερο δυνατόν, με διάρκεια μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή που θα ολοκληρώσετε την παραγγελία σας. Μόλις ολοκληρωθεί η παραγγελία στο εμαίλ που χρησιμοποιήσατε στην παραγγελία σας, θα λάβετε μια σχετική ειδοποίηση.

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα παράδοσης;

Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των παραγγελιών είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι παραγγελίες παραδίδονται μεταξύ 09:00 και 17:00. Αν δεν είστε σπίτι κατά την περίοδο αυτή, παρακαλώ να καθορίσετε τη διεύθυνση όπου μπορούμε να σας βρούμε εντός αυτό το χρονικό διάστημα.

Εάν το kalapod.gr επιβεβαιώσει αυτήν την παραγγελία, θα έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη αποδοχή των όρων της παραγγελίας.

Η αποδοχή μιας παραγγελίας θεωρείται πλήρης από το kalapod.gr όταν υπάρχει ηλεκτρονική επιβεβαίωση μέσω e-mail από τον αγοραστή ότι η παραγγελία έχει ελεγχθεί και η διαδικασία παράδοσης πρέπει να ξεκινήσει χωρίς να απαιτείται επιβεβαίωση παραλαβής από τον αγοραστή.

Το kalapod.gr δεν θεωρεί μια παραγγελία ως μη επιβεβαιωμένη, δηλαδή, για την οποία δεν αποστέλλεται email επιβεβαίωσης, μετά τη σύναψη συμβολαίου.

Αυτή η συμφωνία ισχύ την τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας από το kalapod.gr

5. Μεθόδους πληρωμής

Για online αγορές, παράδοση με courier:

Η πληρωμή μπορεί να γίνει:

- Online με οποιαδήποτε κάρτα Visa και MasterCard (μία πληρωμή)

- Μετρητά ( αντικαταβολή ) με παράδοση στον ταχυμεταφορέα που μεταφέρει την παραγγελία.


6. Αποστολή

Η παράδοση γίνεται με courier με έναν από τους συνεργάτες μας.

Ο κίνδυνος / απώλειας ή ζημιάς σε προϊόντα μεταβιβάζεται σε εσάς όταν εσείς ή ένα τρίτο άτομο που υποδεικνύεται από εσάς, εκτός από τον μεταφορέα, αποκτήσετε τη φυσική κατοχή των παραγγελθέντων αγαθών.

Δεν δεχόμαστε παραγγελίες από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που αναφέρονται βάσει της σύμβασης, μόνο ο πωλητής έχει την επιλογή να επιλέξει την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να μην στέλνουμε παραγγελίες σε άτομα που δεν έχουν εκπληρώσει τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, είτε χρήματα είτε όχι, στο kalapod.gr

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα ακύρωσης παραγγελιών με ελλιπή / λανθασμένα δεδομένα και έλλειψη απόκρισης από τον αγοραστή.

Διατηρούμε το δικαίωμα να μην στέλνουμε παραγγελίες σε άτομα που δεν έχουν παραδώσει επιτυχώς το πολύ δύο φορές το μήνα.

Σε περιόδους προσφοράς ( Black Friday, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα κ.λπ.), η παράδοση των παραγγελιών ενδέχεται να διαφέρει από εκείνη που καθορίζεται στον ιστότοπο www.kalapod.gr και θα πραγματοποιηθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή και επιβεβαίωση της παραγγελίας. στους διευθυντές μας.

7.Δικαίωμα υπαναχώρησης

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η παραίτηση ισχύει μόνο για φυσικά πρόσωπα.

Για online αγορές με παράδοση courier:

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΕΕ 34/2014, σας ενημερώνουμε ότι έχετε στη διάθεσή σας μια περίοδο 14 ημερών μετά τη μέρα παράλαβης του πακέτου για να μας ενημερώσετε για την απόσυρση από τη σύμβαση και να επιστρέψετε τα προϊόντα χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσετε την απόφαση χωρίς οποιοδήποτε επιπλέον κόστος πλην εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 και στο άρθρο 14 του ΕΕ αριθ. 344/204.

Τα νομικά πρόσωπα δεν έχουν δικαίωμα επιστροφής σύμφωνα με την O.U.G. 34/2014. Αστικός κώδικας δίκαιο καταναλωτών: τα νομικά πρόσωπα θεωρούνται επαγγελματίες και όχι καταναλωτές.

-Επιπρόσθετο κόστος εάν επιλέξετε μια μέθοδο παράδοσης διαφορετική από αυτήν που προσφέρει ο πωλητής.

- Το άμεσος κόστος που σχετίζονται με την επιστροφή των προϊόντων.

- Είστε υπεύθυνοι για τη μείωση της αξίας των προϊόντων που προκύπτουν από τον χειρισμό τους, εκτός από αυτά που καθορίζονται από τη φυσική χρήση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του προϊόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΕ 34/2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 . του ΕΕ αρ. 34/2014 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών σε συμβάσεις που συνάπτονται με επαγγελματίες, εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης: "η προμήθεια σφραγισμένων προϊόντων που δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής και που έχουν αποσφραγιστεί από τον καταναλωτή" - τα προϊόντα που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: ΚΑΛΤΣΕΣ , ΚΟΛΑΝ, ΚΑΛΤΣΟΝ, ΕΣΩΡΟΥΧΑ (για κρεβατί και εσώρουχα ), έτσι ώστε η επιστροφή τους να μην γίνεται αποδεκτή μετά την αποσφράγιση.

8. Επιστροφή

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε το μη χρησιμοποιηθέν προϊόν / unworn προϊόν πρέπει να επιστραφεί στον ίδιο όρο που παραδόθηκε (ρωτήστε ότι, αν είναι δυνατόν, να στείλετε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία με όλα τα αξεσουάρ, πλήρης τεκμηρίωση, άθικτες ετικέτες, επειδή η συσκευασία περιέχει στοιχεία αυθεντικότητας του προϊόντος και του παραγωγού, προσφέροντας στον πελάτη μια εγγύηση ότι τα προϊόντα είναι γνήσια).

Αν το επιστρεφόμενο προϊόν παρουσιάζει ίχνη φθοράς, φθορά από χρήση, γρατσουνιές, χτυπήματα, ελλιπή εξαρτήματα ή ελλιπή έγγραφα, διατηρούμε το δικαίωμα να αποφασίσουμε αν θα πρέπει να αποδεχτούμε την επιστροφή ή να κρατήσουμε ένα ποσό της αξίας το οποίο θα σας ανακοινωθεί μετά την αξιολόγηση ζημιών που προκλήθηκαν. "

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αρνηθούμε την επιστροφή σε περίπτωση επανειλημμένης κατάχρησης από τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της σταθερής και τις επανειλημμένες αρνήσεις της λήψης παραγγελιών που ξεκίνησε από ένα λογαριασμό πελατών κ.λπ. χωρίς προειδοποίηση.

Για αγορές σε απευθείας σύνδεση (online) με παράδοση courier:

Ο αγοραστής υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεση του στο KALAPOD.GR για επιστροφή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ επιλέγοντας ένα από τα παρακάτω:

α) με κατάθεση αιτήματος επιστροφής / άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης

β) με μια ξεκάθαρη δήλωση να εκφράσει την απόφασή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση στην διεύθυνση [email protected] μέσω email ή τηλεφωνικά στο 211 1982985

γ) να υποβάλει αίτημα που περιέχεται στο σύνδεσμο: Φόρμα Επιστροφής

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας - 14 ημέρες - δεν θα ληφθούν υπόψη.

Δεν δεχόμαστε επιστρεφόμενα δέματα με καταβολή στον δικαιούχο από άλλες μεταφορικές εταιρείες εκτός από αυτές που έχουν συμφωνηθεί απο τον πωλητή.

Όλες οι συσκευασίες που περιέχουν τα προϊόντα που επιστρέφονται θα σταλούν στην kalapod.gr – Τμήμα Επιστροφών στην διεύθυνση δΟδός Sperantei, Αρ 101, Eli Park 3, Kalapod ,Ilfov, Buftea..    

Για ηλεκτρονικές αγορές με κούριερ” του σημείου 8 θα έχει το εξής περιχόμενο: “ Το κόστος μεταφοράς επιστροφής θα βαρύνει τον πελάτη ώς εξής : μπορεί να επιστρέψει το δέμα επιλέγοντας όποιον μεραφορέα θέλει και το κόστος της μεταφοράς θα του καταβληθεί απευθείας η στο αιτήμα του αγοραστή/πελάτη μπορούμε να στείλουμε τον δικό μας κούριερ και την αξία της μεταφοράς επιστροφής είναι 3,90 € που θα αφαιρεθεί από το ποσό που πλήρωσε ο πελάτης σύμφωνα με το αρχικό τιμολόγιο αγοράς του προίοντος,όταν έστειλε την παραγγελία, η διαφορά μεταφέρεται στον αγοραστή/πελάτη στον τραπεζικό λογαριαμό εντός 14 εργάσιμες ημέρες από την επιστροφής του δέματος στην αποθήκη μας

Το κόστος των προϊόντων με ζημιές κατά τη μεταφορά λόγω ακατάλληλης συσκευασίας σε περίπτωση επιστροφής τους, υποστηρίζεται από εσάς

Σε περίπτωσή άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, το αργότερο εντός 365 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία μας ενημερώσατε και επιστρέψατε τα αγαθά – θα σας επιστρέψουμε όλα τα ποσά που έχουμε λάβει από εσάς ( μείον την αξίας της μεταφοράς επιστροφής) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση με τραπεζικό έμβασμα εντός 14 εργάσημες ημέρες από τη στιγμή της επιβεβαίως της παραγγελίας και επαλήθεωσης της ακεραιότητας του επιστρεφόμενου δέματος , ο Αγοραστής / Πελάτης υποχρεούται να αναφέρει τον λογαριασμό IBAN του κατόχου του λογαριασμού

Σε περίπτωση που ο αγοραστής θέλει να αλλάξει το προϊόν που του παραδόθηκε με ένα άλλο διαφορετικού μεγέθους αλλά με τον ίδιο κωδικό ή πιστεύει ότι το προϊόν παρουσιάζει μη συμμόρφωση θα πρέπει να ενημερώσει εντός 14 ημερών, σε αυτή την περίπτωση το κόστος μεταφοράς θα βαρύνει τον πωλητή.

9. Παράπονα

Το kalapod.gr ανταποκρίνεται στην εγγύηση για την ποιότητα των προ ϊόντων που εμπορεύεται, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Όλα τα παράπονα θα πρέπει να διαμορφωθούν γραπτώς ή τηλεφωνικά το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση το αργότερο σε 14 ημέρες απο την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας , ο αγοραστής θα πρέπει να επικοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου sto [email protected] ή καλώντας το 211 1982985.

Το παράπονο θα πρέπει να τεκμηριώνεται με την παροχή όλων των σχετικών στοιχείων σχετικά με το γεγονός που επικαλείτε. Ο αιτών πρέπει να παρέχει προς την kalapod.gr το τιμλόγιο, τον αριθμό εντολής μεταφοράς (AWB), τον λόγο για την καταγγελία, φωτογραφίες (σε περίπτωση μη συμμορφούμενων / ζημιών), την κατάσταση η οποία τον οδήγησε στην καταγγελία και τις απαιτήσεις του.

Για το διακανονισμό της απαίτησης θα εξεταστούν τα ακόλουθα βήματα:

Έλεγχος της παραγγελίας και παράδοσης του πακέτου

Εσωτερική ανάλυση

Για το διακανονισμό της απαίτησης, το KALAPOD.GR μπορεί να αποφασίσει:

Αντικατάσταση προϊόντος αναλαμβάνοντας το κόστος

Να καταβάλει το ισοδύναμο ποσό για το προϊόν

Να απορρίψει την καταγγελία

Δεν θα ληφθεί υπόψη καμία καταγγελία αν το εμπόρευμα έχει τροποποιηθεί ή παρατηρηθεί οποιαδήποτε παρέμβαση σε αυτό.

Η προθεσμία για τη διευθέτηση της καταγγελίας θα είναι εντός 10 ημερών από την παραλαβή του πακέτου που περιέχει το προϊόν, για οποιδήποτε άλλο λόγο από τις διατάξεις του νόμου 449/2004, ΦΕΚ 21/1992 και 34/2014 GEO.

10. Προσφορές και διαγωνισμοί

Καθορίζουμε τους κανονισμούς για προσφορές και διαγωνισμούς που διοργανώνουμε. Οι κανονισμοί αυτοί γνωστοποιούνται στους υποψήφιους συμμετέχοντες μόνο μέσω της ιστοσελίδας της ή επίσημες ιστοσελίδες των κοινωνικών δικτύων Facebook και το Google+.

Από τις προσφορές ωφελούντε μόνο οι παραγγελίες οι οποίες τηρούν τους κανόνες που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα.

Κατά την διάρκεια μιας εκπτωτικής καμπάνιας οι εκπτώσεις δεν συσσωρεύονται, θα ισχύουν εκπτώσεις με την υψηλότερη αξία.

Οι προσφορές ισχύουν για τις παραγγελίες των οποίων τα προϊόντα έχουν προστεθεί στο καλάθι αγορών κατα την διάρκεια της διαφημιστικής καμπάνιας του διαγωνισμού και βάση των διαθέσιμων αποθεμάτων.

Το kalapod.gr μπορεί να ακυρώσει μια προσφορά ή διαγωνισμό προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ- Εκπτωτικά κουπόνια από την ίδια διαφημιστική καμπάνια δεν συσσωρεύονται για έκπτωση στην ίδια παραγγελία.

Με τη συμμετοχή σε προσφορές, οι συμμετέχοντες συμφωνούν να σεβαστούν και να συμμορφωθούν με όλες τις διατάξεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις από τους δημοσιευμένους κανόνες και την ισχύουσα νομοθεσία.

11. Πρόγραμμα KALAPOD CASH BACK

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ KALAPOD CASH BACK

   Αυτό το έγγραφο ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του προγράμματος  KALAPOD CASH BACK ("Πρόγραμμα" ή "Πρόγραμμα αφοσίωσης") που προορίζεται για πελάτες KALAPOD ("Όροι και Προϋποθέσεις"), πρόγραμμα που διαχειρίζεται η MODAONE SRL, με έδρα το Gura Ocnitei , οδός Nisipuri , αρ. 2D, νομός Dambovita, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο με αρ. J15/437/2022, Ενιαίος Κωδικός Δημοσιονομικής Καταχώρησης RO45836708 (εφεξής ,,KALAPOD”).

   Το πρόγραμμα πίστης η αφοσίωσης στοχεύει στην επιβράβευση της αφοσίωσης των πελατών KALAPOD, παρέχοντας οφέλη που συνίστανται στην επιστροφή ποσοστού 5% της τιμής των αγορασθέντων προϊόντων, με τη μορφή συσσώρευσης ποσοστών αξίας σε εικονικό πορτοφόλι του κάθε πελάτη. Αυτό το φάσμα πλεονεκτημάτων χορηγείται με βάση τη δημιουργία/καταχώρηση λογαριασμού σας στις εφαρμογές Android και iOS που ανήκουν στο KALAPOD.GR και την εκτέλεση παραγγελιών αποκλειστικά μέσω των εφαρμογών για κινητές συσκευές Android και iOS.

   Οι συμμετέχοντες στο παρόν Πρόγραμμα δεσμεύονται να συμμορφώνονται με τους όρους εγγραφής, συμμετοχής και χρήσης, όπως αυτοί αναφέρονται στους Όρους και Προϋποθέσεις του Προγράμματος.

   Στο Πρόγραμμα μπορούν να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα που είναι τουλάχιστον 16 ετών κατά την ημερομηνία εγγραφής και αποδέχονται τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Προγράμματος (,,Πελάτες”). Με την αποδοχή και την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες δηλώνουν με δική τους ευθύνη ότι είναι άνω των 16 ετών.

   Το πρόγραμμα για πελάτες KALAPOD ισχύει από 04.04.2023

   Το πρόγραμμα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα και μπορεί να ανασταλεί, να τροποποιηθεί ή να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή, με πρωτοβουλία της εταιρίας KALAPOD ή σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Το πρόγραμμα KALAPOD Cash Back δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί από άλλους εμπόρους ή για άλλες δραστηριότητες εκτός εκείνων που επιτρέπονται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

   Εάν το Πρόγραμμα ανασταλεί, τροποποιηθεί ή τερματιστεί με πρωτοβουλία της εταιρίας KALAPOD, η ίδια αναλαμβάνει να ενημερώσει εκ των προτέρων τους Πελάτες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα δημοσιεύοντας το στην ιστοσελίδα www.kalapod.gr .

   Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί μονομερώς από την εταιρία KALAPOD ανά πάσα στιγμή. Οι αλλαγές θα ανακοινώνονται στους εγγεγραμμένους Πελάτες μέσω των μέσων επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται με τους αντίστοιχους Πελάτες, εφόσον οι αλλαγές είναι ουσιώδεις. Ανά πάσα στιγμή, οι Πελάτες μπορούν να συμβουλευτούν την ενημερωμένη έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, εάν έχουν εγγραφεί στον ιστότοπο www.kalapod.gr και στην εφαρμογή Kalapod για κινητά, στην ενότητα Πρόγραμμα Αφοσίωσης. Είναι ευθύνη των Πελατών να ελέγχουν περιοδικά τον ιστότοπο KALAPOD, την εφαρμογή για κινητά KALAPOD, για να λαμβάνουν τους ενημερωμένους Όρους και Προϋποθέσεις. Οι πελάτες μπορούν να αποθηκεύσουν ένα αντίγραφο των Όρων και Προϋποθέσεων που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη στιγμή της δημοσίευσης της ενημερωμένης έκδοσης των Όρων και Προϋποθέσεων σύμφωνα με τα παραπάνω.

2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ KALAPOD

   Οι πελάτες KALAPOD μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης KALAPOD δημιουργώντας έναν λογαριασμό στον ιστότοπο KALAPOD, διαθέσιμο στην εφαρμογή www.kalapod.gr , και η έκπτωση θα ισχύει για την αξία των παραγγελιών που γίνονται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής Kalapod για κινητά. Η εγγραφή με τη δημιουργία λογαριασμού στο Πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί μόνο κατόπιν συνεννόησης και αποδοχής από τον Πελάτη των Όρων και Προϋποθέσεων του Προγράμματος. Με τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής/δημιουργίας λογαριασμού και με την εγγραφή του στο Πρόγραμμα, ο Πελάτης συμφωνεί με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στη φόρμα.

   Μετά την εγγραφή/δημιουργία του λογαριασμού, το πρόγραμμα KALAPOD Cash Back θα συνδέεται πάντα με τον Πελάτη και τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Πελάτη. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η εταιρία KALAPOD επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών που είναι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα διατίθενται στο έγγραφο που επισυνάπτεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις - Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των Πελατών που είναι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα.

   Ο λογαριασμός του Πελάτη μπορεί να δημιουργηθεί:

• από τον ίδιο τον Πελάτη στο www.kalapod.gr  ή στην εφαρμογή KALAPOD για κινητά, τα δεδομένα που απαιτούνται από τον Πελάτη είναι όνομα και επίθετο, ημερομηνία γέννησης, έγκυρη διεύθυνση email, κωδικός πρόσβασης και αριθμός τηλεφώνου.

• καλώντας την Εξυπηρέτηση Πελατών στο 211 1982985 , τα στοιχεία που ζητούνται για την εγγραφή είναι ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο και διεύθυνση email.

• Μόλις εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης CASH BACK KALAPOD, οποιαδήποτε αλληλεπίδραση του Πελάτη με το KALAPOD θα αποδοθεί στον λογαριασμό του.

3. ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ

   Για να επωφεληθούν από το Πρόγραμμα, οι Πελάτες πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό στον ιστότοπο www.kalapod.gr  και θα λάβουν επιστροφή χρημάτων 5% της αξίας των προϊόντων που αγοράστηκαν για κάθε παραγγελία που υποβάλλεται και πληρώνεται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής για κινητά, μέσω τροφοδοσίας «εικονικό πορτοφόλι» με το αντίστοιχο ποσοστό 5%, τα εικονικά ποσά που συγκεντρώνονται έτσι από τους πελάτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την πληρωμή μελλοντικών παραγγελιών/αγορών προϊόντων από την ιστοσελίδα KALAPOD.

3.1 Το πρόγραμμα ισχύει για όλα τα προϊόντα που εμφανίζονται στον ιστότοπο KALAPOD.GR (ακόμη και για προϊόντα που έχουν προστεθεί σε προσφορές μείωσης τιμής), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά ή εκτός εάν αναφέρονται εξαιρέσεις.

3.2 Εάν ο Πελάτης που επωφελήθηκε από το Πρόγραμμα Αφοσίωσης επιθυμεί να επιστρέψει ένα προϊόν για το οποίο επωφελήθηκε από αποκλειστική έκπτωση ανά προϊόν που χορηγείται βάσει Cash Back KALAPOD, ανεξάρτητα από τον λόγο της επιστροφής, η επιστραφείσα αξία θα είναι ίση με την αξία, το ποσό που πράγματι καταβλήθηκε μετά την έκπτωση που εφαρμόζεται αποκλειστικά και η εμπορική έκπτωση που σχετίζεται με την επιστροφή θα διαγραφεί από το εικονικό πορτοφόλι.

3.3 Η εταιρία KALAPOD διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ανά πάσα στιγμή είτε τη δυνατότητα συσσώρευσης εικονικών ποσών, είτε τη χρήση τους, είτε και των δύο, με προηγούμενη ειδοποίηση στους Πελάτες που είναι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης KALAPOD Cash Back. Η οριστική ή προσωρινή αναστολή του δικαιώματος χρήσης του μπόνους που αποκτήθηκε με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει από την εταιρία KALAPOD εάν αυτό το Πρόγραμμα Αφοσίωσης τερματιστεί ή εάν ο Πελάτης δεν συμμορφώνεται ακριβώς με τις διατάξεις της ενότητας Όρων και Προϋποθέσεων.

3.4 Συσσώρευση Cash Back μετρητών KALAPOD στο εικονικό πορτοφόλι.

Το εικονικό πορτοφόλι επιβράβευσης θα τροφοδοτείται με το μπόνους 5% καθώς ο Πελάτης αγοράζει προϊόντα που προβάλλονται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής KALAPOD για κινητά.

3.5 Η εταιρία KALAPOD διατηρεί το δικαίωμα να κάνει διορθώσεις μπόνους όταν η αγορά που οδήγησε στη συσσώρευση του μπόνους ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή εμφανίσει υποψίες απάτης.

3.6 Το μπόνους που συγκεντρώνει ο Πελάτης για κάθε αγορά στον ιστότοπο KALAPOD θα κοινοποιείται λεπτομερώς στον Πελάτη με κάθε ολοκληρωμένη παραγγελία.

3.7 Το μπόνους που συγκεντρώνεται με μια αγορά που γίνεται αποκλειστικά με χρήση της εφαρμογής KALAPOD για κινητά θα εμφανίζεται επίσης στα στοιχεία των ηλεκτρονικών παραγγελιών.

3.8 Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος που προκάλεσε τη συσσώρευση του μπόνους, ανεξάρτητα από τον λόγο της επιστροφής, το μπόνους που σχετίζεται με αυτό το προϊόν ακυρώνεται, εάν δεν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί πλήρως. Εάν ο Πελάτης έχει χρησιμοποιήσει το μπόνους στο διάστημα μεταξύ της συσσώρευσής του και της επιστροφής του προϊόντος, τότε το ποσό του μπόνους θα παρακρατηθεί από την τιμή αγοράς του προϊόντος που προκάλεσε τη συσσώρευση του μπόνους και το οποίο πρέπει να επιστραφεί σε αυτόν . Το μπόνους δεν θα ακυρωθεί εάν το προϊόν έχει ελαττώματα ή μη συμμορφώσεις και έχει αντικατασταθεί από το KALAPOD. Η ανάληψη του μπόνους από τον λογαριασμό του Πελάτη θα γίνει επίσης σε περίπτωση ολικής ή μερικής ακύρωσης μιας αγοράς που προκάλεσε τη συσσώρευση του μπόνους.

3.9 Χρήση του Μπόνους

   Το μπόνους που συγκεντρώνεται στο εικονικό πορτοφόλι επιβράβευσης KALAPOD μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εμπορική έκπτωση για μελλοντικές αγορές. Η αξία του μπόνους που εκφράζεται σε ευρώ αντιπροσωπεύει το ισοδύναμο της αξίας που θα μειωθεί από το ποσό που οφείλει ο Πελάτης για τις αγορές που έγιναν.

   Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει αν θα χρησιμοποιήσει το μπόνους από το εικονικό πορτοφόλι επιβράβευσης KALAPOD για μια συγκεκριμένη αγορά και μπορεί να αποφασίσει αν θα χρησιμοποιήσει πλήρως ή εν μέρει την αξία του συσσωρευμένου έγκυρου μπόνους. Ωστόσο, ο Πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την αξία μπόνους μεγαλύτερη από την αξία του καλαθιού αγορών από το οποίο είχαν αφαιρεθεί προηγουμένως άλλες εκπτώσεις για μια αγορά.

   Το Loyalty Cash Back δεν μπορεί να μετατραπεί σε μετρητά και δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Πελάτη KALAPOD.

   Η χρήση του μπόνους που έχει συσσωρευτεί στο εικονικό πορτοφόλι επιβράβευσης θα εφαρμόσει αυτόματα έκπτωση στα προϊόντα. Για παραγγελίες που περιέχουν πολλά προϊόντα, το μπόνους θα εφαρμοστεί ως αξία-ποσό σε ολόκληρη την παραγγελία. Η χρήση του μπόνους θα δημιουργήσει αυτόματα μια γραμμή έκπτωσης στη φορολογική απόδειξη, μια γραμμή που προσδιορίζεται με τον τίτλο "εμπορική έκπτωση".

   Εάν ο Πελάτης που χρησιμοποίησε το Πρόγραμμα Cash Back θέλει να επιστρέψει ένα προϊόν για το οποίο επωφελήθηκε από έκπτωση χρησιμοποιώντας το μπόνους που έχει συσσωρευτεί στο εικονικό πορτοφόλι αφοσίωσης του, ανεξάρτητα από τον λόγο της επιστροφής, η αξία που θα επιστραφεί θα είναι ίση με την πραγματική αξία που καταβλήθηκε μετά την εφαρμογή της έκπτωσης. Επίσης, το χρησιμοποιημένο μπόνους θα ανακατανεμηθεί στον λογαριασμό αφοσίωσης του πελάτη.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

  Η εταιρία KALAPOD δεν αναλαμβάνει ευθύνη για λανθασμένα ή ελλιπή δεδομένα που παρέχονται από τον Πελάτη κατά τη στιγμή της εγγραφής στο Πρόγραμμα KALAPOD Cash Back.

  Η εταιρία KALAPOD έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να κλείσει οποιοδήποτε εικονικό πορτοφόλι Cash Back του οποίου ο χρήστης δεν συμμορφώνεται με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Η αναστολή ή το κλείσιμο του Εικονικού Πορτοφολιού θα γνωστοποιηθεί στον Πελάτη μέσω e-mail ή/και τηλεφώνου.

   Η εταιρία KALAPOD δεν θα είναι υπεύθυνη για την αδυναμία πρόσβασης σε ορισμένες προσφορές ή πλεονεκτήματα λόγω υπαιτιότητας του Πελάτη ή τρίτου μέρος.

   Η εταιρία KALAPOD δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που έχει υποστεί ο Πελάτης σε περίπτωση δόλιας χρήσης του Εικονικού Πορτοφολιού/Προγράμματος Επιβράβευσης από αυτόν ή από τρίτο μέρος.

   Η εταιρία KALAPOD δεν ευθύνεται για την αδυναμία χρήσης του Προγράμματος από τους Πελάτες κατά την περίοδο αναστολής ή κατά την περίοδο κατά την οποία πραγματοποιούνται συντήρηση ή τεχνικές παρεμβάσεις στον ιστότοπο KALAPOD.GR.

   Παράπονα ή ερωτήσεις σχετικά με το Πρόγραμμα αφοσίωσης KALAPOD μπορούν να υποβληθούν από τον Πελάτη καλώντας στο 211 1982985, email στο [email protected] η [email protected] , ή με μήνυμα στο chat, ή στη φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπο www.kalapod.gr


12. Προστασία ιδιωτικών δεδομένων και εμπορικών επικοινωνιών

Ενόψει της έναρξης ισχύος του Νεου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (στο εξής GDPR), θα διασφαλίσουμε ότι η MODAONE S.R.L / KALAPOD γνωρίζει τη σημασία των προσωπικών σας δεδομένων και αναλαμβάνει να προστατεύσει το απόρρητο και την ασφάλεια τούς . Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για εμάς να σας παρέχουμε με ολοκληρωμένο τρόπο τις πληροφορίες που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με αυτό το κεφάλαιο - Όροι και Προϋποθέσεις, ως εξής:

Σεβόμαστε την εμπιστευτικότητα όλων των πελατών μας και το απόρρητο όλων των επισκεπτών στον ιστότοπό μας και θα αντιμετωπίσουμε / επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με μεγάλη προσοχή, υπό τις κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες ασφαλείας.

Σύμφωνα με το GDPR, η συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων είναι μια ελεύθερα εκφραζόμενη, συγκεκριμένη, γνωστική και σαφής έκφραση της συμφωνίας του υποκειμένου των δεδομένων για τη διεκπεραίωση των προσωπικών του δεδομένων, υλοποιούμενη σε γραπτή δήλωση, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής, ή προφορική.

Η λήψη έγκυρης συναίνεσης προηγείται από τον ρητό προσδιορισμό των νόμιμων σκοπών επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό συνεπάγεται ότι το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται για το σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων του. Οι πληροφορίες που πρέπει να τίθενται υπόψη του καταναλωτή αφορούν:

- την ταυτότητα του χειριστή, τον σκοπό της επεξεργασίας, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέχθηκαν, την ύπαρξη του δικαιώματος ανάκλησης της συναίνεσης.

Στοιχεία ταυτότητας εταιρείας:

SC MODAONE S.R.L, με έδρα τη Sat Gura Ocnitei, Comuna Gura Ocnitei, strada Nisipuri, nr. 2D, Dambovita, Romania., καταχωρημένο ORC από το δικαστήριο Ilfov υπό αρ. τάξη J15/437/2022, ΑΦΜ: 45836708 ;

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω, σύμφωνα με τα νομικά μέτρα ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.

Τα ζητούμενα δεδομένα από τους πελάτες μας και ο σκοπός της επεξεργασίας τους:

- για να μπορούμε να παραδώσούμε τις παραγγελίες σας στον επιλεγμένο προορισμό σας (ζητάμε το όνομα / επώνυμό σας και την ταχυδρομική διεύθυνση για την παράδοση του πακέτου ).

- να σας στείλουμε το ηλεκτρονικό τιμολόγιο για τα αγορασμένα προϊόντα (ζητάμε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

- να σας ενημερώνουμε για την κατάσταση των παραγγελιών που έχετε κάνει (απαιτούμε τον τηλεφωνικό αριθμό του προσώπου πού θα παραλάβει την παραγγελία),

- να σας ενημερώσουμε για τις ειδήσεις, τις προωθήσεις και τους διαγωνισμούς που διοργανώνει το KALAPOD.

Η συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων για τον δηλωμένο σκοπό πρέπει να είναι μια δήλωση ή μια θετική ενέργεια από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, έτσι ώστε ο πελάτης να τσεκάρει μία από τις επιλογές "ΣΥΜΦΩΝΩ" ή "ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ" με την επεξεργασία δεδομένων με στη φόρμα που εμφανίζεται στον ιστότοπο. Λάβετε υπόψη ότι, ελλείψει των απαιτούμενων στοιχείων, δεν μπορεί να γίνει παράδοση (όνομα του παραγγελιοδόχου, διεύθυνση παράδοσης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την παραλαβή τιμολογίου, αριθμός τηλεφώνου που πρέπει να επικοινωνήσει με το courier).

Για το σκοπό αυτό, έχουμε παράσχει στους πελάτες μας μια φόρμα που προσφέρει τη δυνατότητα να εκφράσουν τη συγκατάθεσή τους με ηλεκτρονική επιλογή της παραλλαγής που αντιστοιχεί στην επιθυμία.

Σε περίπτωση πού η επεξεργασία δεδομένων δεν είναι πλέον απαραίτητη για την εκτέλεση / ολοκλήρωση των παραγγελιών των προϊόντων που διατίθενται από την MODAONE S.R.L, προκειμένου να εκπληρωθεί μια νομική υποχρέωση και δεν δικαιολογείται από έννομο συμφέρον της MODAONE S.R.L, μπορείτε να αρνηθείτε την επεξεργασία ή μπορείτε να αποσύρετε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, η άρνηση παράγοντας αποτελέσματα για το μέλλον. Για παράδειγμα, τα άτομα μπορούν να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία δεδομένων για άμεσο μάρκετινγκ, εξατομικευμένες προσφορές, ανά πάσα στιγμή και χωρίς να χρειάζεται να αναφέρουν έναν λόγο. Μετά την επίλυση της αίτησης ανάκλησης της συγκατάθεσης, το υποκείμενο των δεδομένων δεν θα λαμβάνει πλέον εμπορικές πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές, τις ειδήσεις, τους διαγωνισμούς KALAPOD που προσφέρει η MODAONE S.R.L.

Η εκφραζμένη συμφωνία / συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από τον ενδιαφερόμενο, γραπτώς, χωρίς η πράξη να υπόκειται σε τέλη ή άλλες υποχρεώσεις.

MODAONE S.R.L θα θεωρήσει ότι όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς είναι εμπιστευτικές και δεν θα τις μοιράζει με τρίτους (εκτός από τις εταιρείες ταχυμεταφορών που εκτελούν την υπηρεσία παράδοσης των δεματών περιέχοντας τις παραγγελίες σας) χωρίς την ρητή και εκ των προτέρων συγκατάθεσή σας.

Σε σχέση με το MODAONE S.R.L δικαιούστε, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, τα ακόλουθα δικαιώματα: δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής δεδομένων, δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας, δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων και δικαίωμα αντιπολίτευσης.

Οι πληρωμές που γίνονται με την κάρτα γίνονται μέσω λύσεων ηλεκτρονικής πληρωμής που παρέχονται από εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη σε σχέση με το KALAPOD ACTIV TRADE. Για την εξάλειψη του κινδύνου κατοχής των δεδομένων σας και καταχρηστική / παράνομη χρήση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων, τα εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα σε σχέση με το MODAONE S.R.L εγγυώνται τη νομιμότητα και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων (αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης κ.λπ.) και των ηλεκτρονικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται.

Το GDPR ορίζει ηλικία 16 ετών για την εγκυρότητα της συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ενός ανηλίκου.

Τα πνευματικά δικαιώματα για ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας "KALAPOD. gr" ανήκουν εξ ολοκλήρου στην MODAONE S.R.L.

Οποιαδήποτε προσπάθεια οποιασδήποτε τροποποίησης της εικόνας και των πληροφοριών αυτής της ιστοσελίδας, εκτός από τον νόμιμο ιδιοκτήτη της - KALAPOD ACTIV TRADE SRL, καθώς και η δημιουργία συνδέσμων χωρίς την προηγούμενη συμφωνία της MODAONE S.R.L δίνει το μονομερές και σαφές δικαίωμα MODAONE S.R.L να χρησιμοποιήσει όλα τα προνόμιά της να απευθυνθεί στα αρμόδια δικαστήρια για την κύρωση αυτών των γεγονότων.

Με την ανάγνωση αυτού του εγγράφου, έχετε ενημερωθεί για τα δικαιώματα στα οποία δικαιούστε, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, δηλαδή: δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής δεδομένων, δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας, δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων, δικαίωμα αντιπολίτευσης . Ταυτόχρονα, όταν η επεξεργασία γίνεται με βάση συγκατάθεση, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή σε γραπτή μορφή που απευθύνεται στο MODAONE S.R.L σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης πριν από την απόσυρσή της .

Με την ανάγνωση αυτού του εγγράφου καταλαβαίνετε και κατανοείτε ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στο MODAONE S.R.L είναι καθοριστικοί παράγοντες για την εκτέλεση / οριστικοποίηση των εντολών που έχουν ξεκινήσει και την παράδοση των προϊόντων στη διεύθυνση και τον παραλήπτη που υποδεικνύεται.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα των προαναφερθέντων προσώπων, μπορείτε να απευθυνθείτε στο MODAONE S.R.L με γραπτή αίτηση, με ημερομηνία και υπογραφή στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή στην ακόλουθη διεύθυνση αλληλογραφίας: SC MODAONE S.R.L, με έδρα τη Sat Gura Ocnitei, Comuna Gura Ocnitei, strada Nisipuri, nr. 2D, Dambovita, Romania. . Η αίτηση θα επισυνάπτεται σε ένα ευανάγνωστο αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του υπογράφοντος προκειμένου να μην δημιουργηθούν οι χώροι καταχρηστικής άσκησης δικαιωμάτων από κακόβουλο πρόσωπο στο όνομα του πραγματικού πελάτη.

Το KALAPOD.GR κατέθεσε κοινοποίηση που προβλέπεται από το Νόμο no.677 / 2001 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, θα πρέπει να καταγράφονται στο μητρώο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Εθνική Αρχή Επίβλεψης που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 4 του νόμου no.677 / 2001.

Ο αριθμός καταχώρησης της κοινοποίησης από το Γενικό Μητρώο της Εθνικής Εποπτικής Αρχής για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: 0006721 της 23/3/2015.

Σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και είμαστε αποφασισμένοι να μην τα στείλουμε σε τρίτους και να τα χρησιμοποιούμε αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο έχουν εγγραφεί (παραγγελία) και για εμπορικές πληροφορίες σχετικά με το εμπορικό μας σήμα kalapod.gr .

Σύμφωνα με το Νόμο αρ. 677/2001 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, και του Νόμου. 506/2004 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής ηλεκτρονικών επικοινωνιών το KALAPOD.GR οφείλει να διαχειριστεί με ασφάλεια και μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε για τον εαυτό σας ή άλλο πρόσωπο.

Σύμφωνα με το Νόμο αρ. 677/2001, έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση και να τροποποιήσετε τα δεδομένα, το δικαίωμα να μην υποβάλλονται σε ατομική απόφαση και το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην πεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και να ζητήσετε την διαγραφή τους. Για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων μπορείτε να υποβάλετε γραπτή αίτηση με ημερομηνία και υπογραφή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας μας.

12. Ασφάλεια δεδομένων και εμπορικών επικοινωνιών

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους προδιαγεγραμμένους σκοπούς αυτής της ιστοσελίδας.

Οι πληροφορίες στην φόρμα παραγγελίας θα χρησιμοποιηθούν για την επιβεβαίωση των παραγγελιών, τυχόν προσφορές, ενημερωτικά δελτία, κ.λπ. μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη της ιστοσελίδας.

Υποχρεούμαστε να μην δημοσιεύσουμε ή πουλήσουμε τις βάσεις δεδομένων που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας.

Το kalapod.gr δεν προωθεί το σπαμ. Κάθε χρήστης / πελάτης που έχει δώσει ρητά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του στην ιστοσελίδα μπορεί να ζητήσει την διαγραφή του. Οι επικοινωνίες του kalapod.gr γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως (δηλαδή e-mail) που περιέχουν την πλήρη ταυτοποίηση του αποστολέα ή συνδέσεις με τους κατά το χρόνο του περιεχομένου μετάδοσης.

13. Εξαπάτηση

Οποιαδήποτε προσπάθεια πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα κάποιου άλλου χρήστη, τροποποίησης του περιεχομένου www.kalapod.gr ή επιρροής της απόδοσης του διακομιστή που τρέχει την ιστοσελίδα www.kalapod.gr θα θεωρηθεί απόπειρα απάτης και θα τιμωρηθεί ποινικά σύμφωνα με την νομοθεσία από τις αρμόδιες αρχές.

14. Περιορισμός ευθύνης

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε είδους ζημία (άμεση, έμμεση, τυχαία ή με άλλο τρόπο) που προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των πληροφοριών που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα, ή τυχόν λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο που μπορεί να οδηγήσει σε οποιεσδήποτε απώλειες .

Οι πληροφορίες μπορούν να αναπαραχθούν σε έντυπη μορφή μόνο για προσωπική χρήση.

Οι πληροφορίες δεν μπορούν να αναπαραχθούν, διανεμηθούν ή να μεταδοθούν σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή να ενσωματωθούν με οποιοδήποτε τρόπο σε άλλο έγγραφο ή υλικό χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια των δημιουργών τους.

Το KALAPOD.GR δεν είναι υπεύθυνη για ζημίες κάθε είδους που ο Αγοραστής ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος μπορεί να υποστούν ως αποτέλεσμα της εκπλήρωσης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις της kalapod.gr που υπέχει δυνάμει της Τάξης και για τις ζημίες που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση των εμπορευμάτων μετά την παράδοση και ιδιαίτερα για την απώλεια τους.

15. Ανωτέρα βία

Το KALAPOD.GR διατηρεί το δικαίωμα να καθυστερήσει ή να ακυρώσει τις παραδόσεις των παραγγελθέντων προϊόντων, αν αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν για λόγους ανεξάρτητους από τη KALAPOD.GR συμπεριλαμβανομένων των πυρκαγιών, εκρήξεων, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα, επιδημίες, απεργίες, κυβερνητικές ενέργειες, πολέμους τρομοκρατικές ενέργειες, διαδηλώσεις, ταραχές, πολιτική αναταραχή ή άλλα εμπόδια ανωτέρας βίας βάση της νομοθεσίας.

Αν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της αντίστοιχης παραγωγής του δεν σταματά, κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει το δικαίωμα να κοινοποιεί στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος την καταγγελίας της σύμβασης χωρίς κανένα από αυτά να είναι σε θέση να διεκδικήσει άλλες ζημιές στην άλλη.

16. Δίκη

Any dispute between users and kalapod.gr will be resolved by friendly settlement. If it is not resolved, the courts for SC MODAONE S.R.L are competent.